Category Archives: From the vault

  1. Георги Шопов – пазителят на историята на рода Чакалови

    February 19, 2018 by American College of Sofia

    „Някои нравствени категории бяха много по-задължителни за учениците от колежа, отколкото за връстниците им от другите училища на страната. Нека вземем за пример така нареченото преписване по време на класни писмени упражнения и изпити. За нашите американски учители дори името на това явление беше друго: наричаха го не „copy”, a „cheat”  т. е. „измама“. Нещо повече: наказанието за таква простъпка беше автоматично изключване от колежа. Подобна измама се считаше за непростимо престъпление, което не можеше да се търпи в никаква степен.”